Adatvédelmi tájékoztató

a weboldal látogatói számára

 

A Hungaro Impex Kft. kereskedelmi tevékenységet folytat, aminek nyomán a szolgáltatás teljesítéséhez adatokat kezel.

A Hungaro Impex Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.hungaroimpex.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) mûködtetése során, a honlapon érdeklõdõk, illetve azon ajánlatot kérõk, (a továbbiakban együttesen Érintett) személyes adatait kezeli.


1.    Az adatkezelõ elérhetõsége

Név: Hungaro Impex Kft.
Székhely és levelezési cím: 4030 Debrecen, Leiningen utca 6/F.
Képviselõ neve és telefonszáma: Szabó Kornél +36 52 531 129
Email cím: himpex@t-online.hu


2.    A kezelt személyes adatok köre

A felhasználóktól különbözõ szolgáltatások eléréséhez különbözõ személyes adatokat kérünk, az adattakarékosság elvét figyelembe véve. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kizárólag a weboldalt meglátogató természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetõek.
Nem minõsülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyûjt adatkezelõ, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minõsülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyûjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Tételesen felsorolva a kezelt adatok köre a következõk:

2.1    Az ajánlatkérõk, érdeklõdõk
-    Név
-    Email cím
-    Telefonszám


2.3    Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelõ számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektõl személyes adatokat gyûjtöttünk be, a lehetõ leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.


3.    Cookie (anonim igénybe vevõ azonosító) kezelési tájékoztató

Az Adatkezelõ az Érintett számítógépére anonim igénybe vevõ azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására. Kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmasak, viszont IP címet nem tárolnak, és IP címet, mint személyes adatot a Szolgáltató részére nem továbbítanak. Az alkalmazott cookiek egyszerû, rövid, kisméretû szöveges fájlok. Személyes adat, vagy információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

A honlap mûködéséhez szükséges saját cookiek
A honlap mûködéséhez elengedhetetlen néhány cookie elhelyezése az érintett számítógépére, ezáltal válik a honlap betöltése gyorsabbá, ezáltal tudja a saját böngészõje letárolni a honlap bizonyos információit, és ez segíti az Érintettet abban, hogy a honlap moduljai rendeltetésszerûen mûködjenek.

cb-enabled (1 nap)
Funkció: Cooike bar elfogadása utáni újabb betöltést akadályozza meg. Amennyiben az Érintett az „ELFOGADOM” lehetõséget választja, a választását elmentjük, így 30 napig nem fogunk további hozzájárulást kérni.

KRID (1-7 nap)
Funkció: Regisztráció és kosár funkciók esetén van jelentõsége. Ahhoz szükséges, hogy ha a felhasználó elhagyja a kosarat, és tovább böngész az oldalon, a termékek a kosárban maradjanak, illetve, ha belép egy regisztrált felületre, az oldal böngészése közben ne léptesse ki a rendszer.

Analitikai cookiek
A weboldalunk látogatottsági adatainak és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi független analitikai szerverek szolgáltatásait, név szerint a Google Anatitycs szoftvert. A mérési adatok kezelésérõl ezek a szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

A Google Analytics esetében a Szolgáltató megtette azokat a beállításokat a weboldal kódjában, amely szerint a Google Analytics anonimizálja az Érintett IP címét, így az többé nem beazonosítható, a Szolgáltató számára még átadásra nem kerül. Errõl a technológiáról bõvebben itt olvashat:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu

A cél a fenti szoftverek által biztosított anonimizált információkkal a honlapunk látogatottságának, funkcionális használatának elemzése a felhasználói élmény javítása érdekében (pl: optimalizált navigáció nyújtása, egy-egy aloldalon az információk elhelyezésének sorrendje).

Ezen mérések nem tárolnak a felhasználókról olyan adatokat, amivel a felhasználó beazonosítható lenne, se IP címet, se személyes adatokat.

A Google Inc. adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhetõ el.

Az alkalmazott cookiekról az érintett szolgáltatók tudnak bõvebb felvilágosítást adni:

A Google Anlytics cookiek azonosítására és jellemzõire itt találja a válaszokat:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Hirdetésekhez használt cookiek
A Szolgáltató igénybe veheti a 21. századi online marketing megoldásokat, konkrétan a Google AdWords és a Facebook hirdetéseket. Ezek a hirdetési megoldások cookiekat használnak a mûködésük során. Ezek a cookiek segítik a rendszer mûködését abban, hogy az Érintettek számára ne irreleváns hirdetések jelenjenek meg, hanem olyanok, amik beletartoznak az aktuális érdeklõdési körükbe. A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint Facebook által biztosított remarketing kódokat használja. A remarketing kód is cookie-kat használ.
A települt cookie személyes adatokat nem továbbít a Szolgáltató számára, csupán segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a késõbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebook-on.

Hirdetésekkel kapcsolatos automata preferenciák kézi felülbírálása, beavatkozási és beállítási lehetõség
Felhasználó a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google illetve a Facebook hirdetési beállítások felületén.

Google felhasználói fiók adatvédelmi beállításait itt végezheti el az Érintett:
https://myaccount.google.com/privacy

A Facebook felhasználói fiók adatvédelmi beállításai pedig a beállítások menüpont alatt az adatvédelemmel és a hirdetésekkel kapcsolatos beállítási fül alatt érhetõ el.
https://www.facebook.com/ads/preferences

A Cookie használat leállítása, tiltása

A böngészõ beállításainak módosítása:
A legtöbb böngészõ menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészõben


Blokkoló böngészõ kiegészítések:
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészõjébe az ezt blokkoló kiegészítõt.

Külsõ megoldás igénybevétele a cookie menedzsmentre:
 Az Érintett külsõ weboldalak segítségével menedzselheti, hogy a számítógépén milyen Szolgáltatók számára engedélyez hirdetési coockie tevékenységet. Az egyik megoldás, a magyar nyelven is elérhetõ AdChoices.
  
                            
4.    Közösségi média kiegészítések

A Portálon a bõvítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. Ezek a bõvítmények is cookiek A bõvítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint (pl lájkol egy cikket, pinel egy képet, vagy elkezdi az oldalon található „tetszik” gombbal követni a Szolgáltató Facebook oldalát). A bõvítmény engedélyezésével, vagyis a „tetszik gomb” megnyomásával az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal azaz egyértelmû en kifejezésre juttatja, hogy hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in/Pinterest/Instagram részére történõ továbbításához.
Amennyiben az Érintett be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-in/Pinterest/Instagram-ra, elõfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az Érintett a fent említett közösségi média gombok egyikére kattint, a böngészõje a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyûjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in/Pinterest/Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk az adott közösségi média adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.
A weboldal szolgáltatásait igénybe vevõ tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta


5.    Technikai adatok – naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:
- a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címe
- a felhasználó számítógépének beállításaitól függõen a felhasználó által használt böngészõ és az operációs rendszer típusa
- a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitása
Ezen adatok felhasználása egyrészrõl technikai célok – úgymint a szerverek biztonságos mûködésének elemzése, utólagos ellenõrzése- szolgál. Ez egy automatikus IT biztonsági folyamat, melyet az érintett nyilatkozata nélkül rögzíti a rendszer szervernaplókba.
A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelõ egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze. A naplózási adatokat a rendszer a látogatástól számított 6 hónapig tárolja.


6.    Az adatkezelés jogalapja és célja

6.1 Ajánlatkérõk és érdeklõdõk esetében
az adatkezelés a szerzõdés megkötését megelõzõ lépésekhez szükséges, az adatkezelés célja az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése, amely a késõbbi esetleges szerzõdés vagy megrendelés alapjául szolgálhat.


7.    Az adatkezelés idõtartama

7.1 Ajánlatkérõk és érdeklõdõk
adatainak kezelése amennyiben a szerzõdés létrejött, a szerzõdés hatálya alatt, illetve a számviteli törvény szerint a teljesítés évét követõ 8 évig történik. Amennyiben a szerzõdés nem jött létre, vagyis a cél nem valósult meg, az adatokat az ajánlat lejártát követõ év március 1.-ig kezeli a Szolgáltató.


8.    Az adatokat megismerõk köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az érintettektõl gyûjtött személyes adatokat a Szolgáltató belsõ munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem publikálják. Harmadik fél számára adatkezelés céljából kizárólag az érintettek kérésére továbbítja az érintett által megadott címzett részére. 

A Szolgáltató tevékenysége során felmerülõ feladatok elvégzése céljából (könyvelés, elektronikus számla kiállítása, hírlevél kiküldése) adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatfeldolgozók kategóriái és az adattovábbítás címzettjei:

Név: ARSYS Kft.
Székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 66.  1/7.
Kategória: könyvelés

Név: DBI Szoftver Kft
Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.
Kategória: webtárhely üzemeltetõ

Név: DSV HUNGÁRIA SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI KFT.
Székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca 11.
Kategória: futárszolgálat


9. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetõségek

9.1 Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelõnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelezõ adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását,
d) személyes adatainak továbbítását másik adatkezelõ számára.

9.2 Az Érintett kérelmére az Adatkezelõ, legkésõbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérõ a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelõhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelõ költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Adatkezelõ az adattovábbítás jogszerûségének ellenõrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának idõpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést elõíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Szolgáltató az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenõrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adatvédelmi incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens idõpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést elõíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.3 Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az ilyen irányú kérését írásban kell benyújtania postai vagy elektronikus levél formájában. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétõl számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges idõtartamig megõrzi.

9.4 Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását és az adatainak továbbítását másik adatkezelõ számára. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhetõ, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésrõl, a zárolásról és a törlésrõl az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett továbbá az 9.5. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelõ számára az alábbiakat:

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja. . A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelõ tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetõségérõl.

Adatbiztonsági intézkedésekrõl szóló tájékoztatás:
Adatkezelõ gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemrõl. Ennek érdekében az Adatkezelõ megfelelõ technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

Az Adatkezelõ ésszerû mértékû fizikai, mûszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintett adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelõ a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Az Adatkezelõ, amennyiben Érintett adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelõ védelmérõl, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelõ a harmadik személyek által megvalósított Érintett adatkezelésért teljes körû felelõsséggel tartozik.

Az Adatkezelõ megfelelõ és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

9.5 Az érintett a jogait az alábbi elérhetõségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Hungaro Impex Kft., 4030 Debrecen, Leiningen utca 6/F.
Email cím: himpex@t-online.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 9.5 pontban elérhetõségeken keresztül.

9.6 Az Érintett a GDPR, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján


9.7 Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez, a regisztráció során, a hírlevél feliratkozáskor harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tõle telhetõ segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértõ személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatvédelmi tájékoztató